Jonathan
Huysentruyt

° 1977
NL / FR / EN / DE
oprichter-vennoot Tack 51

Jonathan studeerde rechten aan de Universiteit Gent. Hij behaalde zijn 3de licentie met grote onderscheiding aan de Justus Liebig Universität in Gießen (Duitsland).

In 2003 volgde hij de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar. Hij is advocaat aan de balie West-Vlaanderen sinds 2000 en oefent een algemene rechtspraktijk uit, met focus op het ondernemingsrecht. Jonathan gaf diverse lezingen en interviews inzake insolventierecht en is medeauteur van het handboek 'Het Bestuur van een NV' (UGA, 2005).


Lieven
Capoen

° 1975
NL / FR / EN
vennoot Tack 51

Lieven studeerde Rechten aan de Kulak en de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is advocaat aan de Balie West-Vlaanderen, sinds 1999. In deze 20-jarige carrière was hij actief als advocaat in een groot kantoor, waar hij zich onder meer specialiseerde in verzekerings- , aansprakelijkheids - en verkeersrecht. Hij is sinds 2019 vennoot bij Tack 51 Advocaten.

Lieven is tevens plaatsvervangend Politierechter in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Ieper.


Emanuel
D’Halluin

°1976
NL / FR / EN
vennoot Tack 51

Emanuel studeerde af in 2000 als Licentiaat in de Rechten, na kandidaturen aan de Katholieke Universiteit Brussel en licenties aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij kwam aan de Balie te Kortrijk in 2000. Hij specialiseerde zich verder in het arbeidsrecht, handelsrecht en intellectuele eigendom. Hij volgde de Masteropleiding Intellectuele Eigendomsrechten aan de KUB voor de programma’s 2004-2007, die hij met onderscheiding beëindigde.

Met zijn specialisatie in arbeidsrecht, intellectuele eigendom, handels- en financieel recht begeleidt hij de klanten in hun onderhandelingen en rechtszaken. Ook voor ontslag, beoordeling van namaakproducten ter plaatse, agenturen, concessies en handelspraktijken staat hij ter beschikking.


Marian
Rapsaet

° 1980
NL / FR / EN
oprichter-vennoot Tack 51

Marian studeerde in 2004 af met onderscheiding aan de Katholiek Universiteit Leuven. Ze behaalde eveneens met onderscheiding een Master Financieel Recht (KUB, 2009) en ze volgde de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar.

Ze startte in 2004 aan de balie West-Vlaanderen, werd in 2005 jurist voor de Stad Kortrijk en was tevens ook referendaris voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper. Daarna was zij enkele jaren verbonden aan het advocatenkantoor Monard-D'Hulst waar ze zich specialiseerde in het financieel recht, distributierecht en zekerheidsrecht. Sinds 2013 is zij oprichter-vennoot van Tack 51 Advocaten. Marian wordt regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator in faillissementen of als bewindvoerder voor te beschermen personen.

In 2018 werd zij erkend door de Federale Bemiddelingscommissie als Bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Ze begeleidt conflicterende partijen om buiten de rechtbank om, tot een oplossing te komen.


André
D’Halluin

°1946
NL / FR / EN / DE

André D'Halluin werd Doctor in de Rechten aan de Katholieke Universiteit te Leuven in 1970 met onderscheiding. Na een praktijk van twee jaar als bedrijfsjurist in het voedingsconcern VANDEMOORTELE, kwam hij aan de Balie te Kortrijk in 1972.

Hij specialiseerde zich in het handels- en economisch recht, het arbeidsrecht en de intellectuele eigendom. Zowel voor arbeidsrecht als intellectuele eigendom werd hij aangezocht door de Provinciale Industriële Hogeschool om er lesopdrachten te vervullen voor de ingenieurs. Hij was er vast docent gedurende vele jaren.

Hij werkte ook mee aan verschillende seminaries i.v.m. intellectuele eigendom of arbeidsrecht (opleiding stagiairs) en publiceerde artikels, onder meer over eerlijke handelspraktijken en publiciteit, alsook over « Beslag inzake namaak ».

In 1999 was hij de oprichter van het advocatenkantoor D'HALLUIN-LATTREZ.


Kristof
Gheysen

° 1980
NL / FR / EN

Kristof studeerde Rechten aan de KULeuven en de Université Lille 3 (Droit et Santé) te Rijsel. Hij behaalde in 2013 met onderscheiding het postgraduaat Fiscale wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool te Brussel en werd er tevens onderscheiden met de Pricewaterhouse-Coopers 2012-2013 voor de hoogste scores in Procedure, Inning en Vervolging.

In 2005 startte hij als advocaat aan de Gentse Balie met een algemene rechtspraktijk en bijzondere interesse in het ondernemingsrecht en in het strafecht. De laatste jaren was hij actief in fiscale advocatenkantoren, waar hij zich verder specialiseerde in diverse takken van het fiscaal recht, met bijzondere interesse voor fiscale procedure en advieswerk. Sinds begin 2014 is hij verbonden aan de balie West-Vlaanderen.


Jonah
Dekeyzer

° 1976
NL / FR / EN

Jonah studeerde rechten aan de Universiteit Gent waar hij de met onderscheiding afstudeerde in vennootschapsrecht, handelsrecht en financieel recht.

Eerder behaalde hij met onderscheiding een graduaat orthopedagogie en een diploma elektronica. Hij is advocaat sinds 2003 en wordt regelmatig aangesteld als curator.

Medewerkers

Hanne
Vandemeulebroucke

NL / FR / EN

Algemeen onthaal en secretariaat
Administratie in dossiers bewind

Tamara
D’hulster

NL / FR

Administratie in dossiers collectieve schuldenregelingen