Disclaimer

01.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. De Website wordt beheerd en uitgebaat door Tack 51 Advocaten, een burgerlijke maatschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Minister Tacklaan 51, KBO-nr. 0537.308.536.

02.

Deze website geeft u informatie omtrent Tack 51 Advocaten en haar diensten. U vindt er ook de contactgegevens.

03.

De op de website verstrekte gegevens zijn eigendom van Tack 51 Advocaten en zijn intellectueelrechtelijk beschermd. Gebruik ervan, in welke vorm ook, is verboden behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming vanwege Tack 51 Advocaten.

04.

De informatie op de website wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, waarbij Tack 51 Advocaten zich het recht voorbehoudt om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen. Tack 51 Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele virussen die op de website aanwezig zouden zijn.