Duidelijke
afspraken

Tack 51 werkt met een vast en globaal ereloon, zonder bijkomende kosten of kilometervergoedingen. Deze tarifering is gemakkelijk en transparant, zowel voor de ondernemer als voor ons.

Het ereloon is de vergoeding voor de intellectuele prestaties en voor de tijdsbesteding van de advocaat. Ons ereloon wordt per uur berekend. Het standaard uurtarief bedraagt 150,00 euro excl BTW (per eenheden van 6 min). Dit standaard tarief kan worden aangepast in functie van de complexiteit en het belang van het dossier, en in functie van het behaalde resultaat (zgn. "success-fee").

Voor meer gedetailleerde informatie: