Gerechtskosten en kosten aan derden

Het instellen van gerechtelijke procedures kan bepaalde kosten veroorzaken, zoals kosten van gerechtsdeurwaarders en griffierechten. Deze kosten dienen door de cliënt te worden voorgeschoten.

In het algemeen worden deze kosten op het einde van de procedure ten laste gelegd van de verliezende partij, zodat de winnende partij deze kosten kan recupereren.

In bepaalde dossiers kunnen er eveneens andere kosten aan derden verschuldigd zijn, bijvoorbeeld kosten voor opzoekingen, van experten, van koerierdiensten e.d.m. Deze kosten worden steeds in overleg met de cliënt gemaakt.