Rechtsplegingsvergoeding

Rechtsplegings-vergoeding

In het algemeen wordt de partij die een gerechtelijke procedure verliest veroordeeld om aan de winnende partij een rechtsplegingsvergoeding te betalen. Het betreft een forfaitaire tegemoetkoming voor de advocatenkosten die de winnende partij heeft moeten maken. De rechtsplegingsvergoeding wordt bepaald in functie van de waarde van de vordering:

Waarde van de vordering

Normaal bedrag

Minimumbedrag

Maximumbedrag

< 250,01

225,00 €

112,50 €

450,00 €

< 750,01

300,00 €

187,50 €

750,00 €

< 2.500,01

600,00

300,00 €

1500,00 €

< 5.000,01

975,00 €

562,50 €

2250,00 €

< 10.000,01

1.350,00 €

750,00 €

3.000,00 €

< 20.000,01

1.650,00 €

937,50 €

3.750,00 €

< 40.000,01

3.000,00 €

1.500,00 €

6.000,00 €

< 60.000,01

3.750,00 €

1.500,00 €

7.500,00 €

< 100.000,01

4.500,00 €

1.500,00 €

9.000,00 €

< 250.000,01

7.500,00 €

1.500,00 €

15.000,00 €

< 500.000,01

10.500,00 €

1.500,00 €

21.000,00 €

< 1.000.000,01

15.000,00 €

1.500,00 €

30.000,00 €

>1.000.000,01

22.500,00 €

1.500,00 €

45.000,00 €

niet in geld waardeerbaar

1.800,00 €

112,50 €

15.000,00 €

Voor de geschillen die betrekking hebben op vorderingen die niet in geld waardeerbaar zijn bedraagt het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding 1.440 euro, het minimumbedrag 90,00 euro en het maximumbedrag 12.000 euro.