Rechtsplegingsvergoeding

Rechtsplegings-vergoeding

In het algemeen wordt de partij die een gerechtelijke procedure verliest veroordeeld om aan de winnende partij een rechtsplegingsvergoeding te betalen. Het betreft een forfaitaire tegemoetkoming voor de advocatenkosten die de winnende partij heeft moeten maken. De rechtsplegingsvergoeding wordt bepaald in functie van de waarde van de vordering:

Waarde van de vordering

Normaal bedrag

Minimumbedrag

Maximumbedrag

Tot en met 250,00

180,00 €

90,00 €

360,00 €

Van 250,01 tot 750,00

240,00 €

150,00 €

600,00 €

Van 750,01 tot 2.500,00

480,00

240,00 €

1200,00 €

Van 2.500,01 tot 5.000,00

780,00 €

450,00 €

1800,00 €

Van 5.000,01 tot 10.000,00

1080,00 €

600,00 €

2400,00 €

Van 10.000,01 tot 20.000,00

1320,00 €

750,00 €

3000,00 €

Van 20.000,01 tot 40.000,00

2400,00 €

1200,00 €

4800,00 €

Van 40.000,01 tot 60.000,00

3000,00 €

1200,00 €

6000,00 €

Van 60.000,01 tot 100.000,00

3600,00 €

1200,00 €

7200,00 €

Van 100.000,01 tot 250.000,00

6000,00 €

1200,00 €

12000,00 €

Van 250.000,01 tot 500.000,00

8400,00 €

1200,00 €

16800,00 €

Van 500.000,01 tot 1.000.000,00

12000,00 €

1200,00 €

24000,00 €

Vanaf 1.000.000,01

18000,00 €

1200,00 €

36000,00 €

Voor de geschillen die betrekking hebben op vorderingen die niet in geld waardeerbaar zijn bedraagt het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding 1.440 euro, het minimumbedrag 90,00 euro en het maximumbedrag 12.000 euro.