Tarief en alternatieve tariefstructuren

Standaard tarief

Het ereloon is de vergoeding voor de intellectuele prestaties en voor de tijdsbesteding van de advocaat. Ons ereloon wordt per uur berekend. Het standaard uurtarief bedraagt 150,00 euro (per eenheden van 6 min) voor een senior-advocaat en 100,00 euro voor een junior-advocaat.

Dit standaard tarief kan worden aangepast in functie van de complexiteit en het belang van het dossier, en in functie van het behaalde resultaat (zgn. “success-fee”). Er worden bovenop het ereloon géén administratie- of secretariaatskosten noch kilometervergoedingen in rekening gebracht. Tack51 Advocaten onderscheidt zich hiermee van andere kantoren. Deze tarifering is gemakkelijk en transparant, voor de client en voor ons.
 

Tarieven invordering

Voor invorderingen wordt het ereloon doorgaans berekend als een percentage van het effectief ingevorderde bedrag. Deze percentages zijn degressief:
 
  • van 0 tot € 6.200: 15%
  • van € 6.200 tot € 49.500: 10%
  • van € 49.500 tot € 124.000: 8%
  • van € 124.000 tot € 248.000: 6%
  • meer dan € 248.000: 4%

 

Klassieke tariefformule

Indien de cliënt dit wenst, of indien het dossier dit vereist, kan een klassieke tariefformule worden toegepast waarbij het ereloon als uurtarief wordt berekend, en toch de administratiekosten afzonderlijk in rekening worden gebracht. Er wordt dan enkel ereloon aangerekend voor de intellectuele prestaties van de advocaat. Daarnaast dekken de administratie-, secretariaats- en verplaatsingskosten de materiële kosten van het kantoor. In deze tariefformule wordt het ereloon berekend aan de hand van de uurtarieven. De administratiekosten bedragen dan:
 

  • opening dossier: € 75,00
  • briefwisseling/dactylo: € 9,00/pagina
  • verplaatsingskosten: € 0,40/km
  • kopieën: € 0,25/pagina